054-251-5667

עורך דין מזונות

במסגרת הליך הגירושין, אחד הנושאים שיש להסדירם הינו עניין תשלומי המזונות. לשם כך ניתן לפנות לעורך דין מזונות. במצב בו על אחד מבני הזוג לתת מזונות בעבור ילדיהם המשותפים. תחום המזונות מורכב מבחינה משפטית, וכן מבחינה כלכלית ורגשית, שכן מדובר בתקופה רגישה בחיי המשפחה. מכיוון שמדובר בתקופה רגישה ומטלטלת במסגרת הליך הגירושין, מומלץ לפנות לאיש או אשת מקצוע אשר יסייעו במהלך התקופה. עורך דין מזונות מוסמך ומנוסה מכיר את הסוגייה המשפטית וראה הליכי גירושין רבים, זאת לעומת בני הזוג אשר, במרבית הפעמים, חווים זאת פעם הראשונה.

מה עורך דין מזונות יכול להשיג עבורי?

בישראל, מזונות ילדים שגילם עד 6, מוטלים על האב. לכן, למרות שינויים שנעשו בסוגייה, עדיין יותר אבות משלמים מזונות, אף אם הוחלט על משמורת שווה. הדיון סובב לרוב סביב גובה המזונות שיש לשלם. בגילאי 6-15 קיימת חובת מזונות על שני ההורים, ולכן במקרה זה העניין תלוי בסוג המשמורת עליה הוחלט, ברמת השתכרות כל אחד מבני הזוג, וכן הבדלים רלוונטיים נוספים. בכל אופן, בכל הסדר מזונות יש לקחת בחשבון את ההוצאות הכרוכות בשהות הילדים אצל בן או בת הזוג, כגון מגורים ואוכל, ובנוסף הוצאות שאינן קשורות לשהות כדוגמת חינוך, הוצאות רפואיות וכדומה. עורך דין מזונות מנוסה ישיג עבורכם הסדר מזונות הוגן הכולל את כלל סוגי ההוצאות, ומתאים להסדר המשמורת ולרמת ההכנסה של בני הזוג.

מה עושים במקרה של אי תשלום מזונות?

בן זוג אשר אינו משלם מזונות לפי חוק, עשוי למצוא עצמו בבית המאסר. החקיקה בישראל מחמירה אם הורים אשר לא משלמים דמי מזונות בעבור ילדיהם. ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד אותו הורה, לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ ואף צו מאסר נגד ההורה המסרב לשלם. בנוסף, חוק המזונות קובע שאישה שאינה מקבלת מזונות מאב ילדיה, רשאית לקבל השלמת הכנסה בשיעור יחסי מהמזונות. משרד עו"ד SBL-law, זמין לפניות בנושא עורך דין מזונות וכן עניינים משפטיים נוספים באמצעות פנייה באתר. לייעוץ ראשוני ניתן להשאיר פרטים באתר.

במסגרת הגירושין, בין הנושאים שיש להסדיר הוא תשלומי המזונות. במצב בו אחד מבני הזוג מסרב לשלם מזונות בעבור ילדיהם המשותפים, ניתן לפנות לעורך דין הוצאה לפועל מזונות. תחום המזונות מורכב מבחינה משפטית, וכן מבחינה כלכלית ורגשית, שכן מדובר בתקופה רגישה בחיי המשפחה.

משום שזו תקופה רגישה ומטלטלת במסגרת הליך הגירושין, מומלץ לפנות לאיש או אשת מקצוע אשר יסייעו במהלך התקופה. עורך דין מוסמך ומנוסה מכיר את הסוגיה המשפטית וראה הליכי גירושין רבים, זאת לעומת בני הזוג שכנראה חווים זאת פעם הראשונה.

מה עורך דין הוצאה לפועל מזונות יכול להשיג עבורי?

בישראל, מזונות ילדים שהגיל שלהם עד 6, מוטלים על האב. לכן, למרות שינויים שנעשו בסוגייה, עדיין יותר אבות משלמים מזונות, אף אם הוחלט על משמורת שוויונית. הדיון סובב לרוב סביב גובה המזונות שיש לשלם. בגילאי 6-15 ישנה חובת מזונות על שני ההורים, ולכן במקרה זה העניין תלוי בסוג המשמורת עליה הוחלט, ברמת ההכנסה של כל אחד מבני הזוג, וכן הבדלים רלוונטיים נוספים. בכל הסדר מזונות יש לקחת בחשבון את ההוצאות הכרוכות בשהות הילדים אצל אחד מבני הזוג, כגון מגורים ואוכל, ובנוסף הוצאות שאינן קשורות לשהות כדוגמת חינוך, הוצאות רפואיות וכדומה. עורך דין הוצאה לפועל מזונות מנוסה ישיג עבורכם הסדר מזונות הוגן, הכולל את כל סוגי ההוצאות, ומתאים להסדר המשמורת ולרמת ההכנסה של בני הזוג.

מה עושים במקרה של אי תשלום מזונות?

בן זוג אשר אינו משלם מזונות לפי חוק, עשוי למצוא עצמו נתבע בבית המשפט. החקיקה בישראל מחמירה אם הורה שלא משלם מזונות בעבור ילדיו. ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד אותו הורה, לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ ואף צו מאסר נגד ההורה המסרב לשלם. בנוסף, חוק המזונות קובע שאישה שאינה מקבלת מזונות מאב ילדיה, רשאית לקבל השלמת הכנסה, בשיעור יחסי מהמזונות. משרד עו"ד SBL-law, זמין לפניות בנושא עורך דין הוצאה לפועל מזונות וכן עניינים משפטיים נוספים באמצעות פנייה באתר. לייעוץ ראשוני ניתן להשאיר פרטים באתר.