054-251-5667

תביעת כתובה לאחר גירושין

כתובה היא מסמך משפטי שנחתם במעמד הנישואין ביום החתונה, בין בני הזוג, לפי הדין היהודי. מטרתה להעלות על הכתב, ככל חוזה בין שני צדדים, את התחייבותו של הגבר להבטחת רווחתה הכלכלית העתידית של האישה אותה הוא עומד לשאת. תביעת כתובה לאחר גירושין מתבצעת למשל כאשר הגבר מפרק את הנישואין מיוזמתו, ללא עילה מוצדקת לדעת האישה, ולכן היא תובעת כאמור על מנת לקבל סכום פיצוי כספי גבוה ממנו. לכתובה ישנה משמעות משפטית כבדת משקל, ולכן היא עשויה להביא להבדלים גדולים במסגרת הפיצויים הניתנים על ידי הבעל לאישה לאחר הגירושין. לכן, חשוב מאוד שכל זוג העומד להינשא יכיר את נושא הכתובה בצורה טובה בטרם החתונה, על מנת לנסח כתובה שתהיה מסמך משפטי ראוי, הוגן ויסודי בין הצדדים.

באילו מקרים מתבצעת תביעת כתובה לאחר גירושין?

האישה רשאית לתבוע כתובה מהבעל במקרים כגון גירושין, או פטירת הבעל ותביעת עזבונו. אמנם, ישנם מספר מקרים בהם האישה עשויה שלא להיות זכאיות לתביעת כתובה לאחר גירושין. ראשית, במקרה של בגידה מצד האישה בבעל כאשר יש הוכחות לכך. שנית, במקרה של סירוב לקיום יחסי מין ו"מרידה" בבעל. שלישית, במקרה של סירוב להגיע לשלום בית ייתכן ותראה האישה כאשמה בגירושין. בנוסף, אם האישה היא זו שהגישה ראשונה בקשת גירושין, במה שנחשב כבקשה ללא סיבה "מוצדקת", כגון אלימות מצד הבעל, התמכרותו לסמים או כל התנהגות קיצונית אחרת מביאה אותה לרצות להתגרש. לכן, כשאישה עושה מאמצים להגיע לשלום בית ומשתדלת להביא לתיקון היחסים, ובכך מראה שסיום הנישואין אינו בגללה, היא מעלה בכך את סיכוייה בצורה משמעותית לזכות בתביעה.

סיכום ואפשרויות להמשך

כפי שאמרנו, תביעת כתובה לאחר גירושין הוא הליך שבו האישה לא מוותרת על הכתובה שבאמצעותה בו ההתחייבות של הבעל כלפי האישה במעמד החופה, כאשר הצדדים מסכימים שתביעת הכתובה תידון לאחר שהגירושין יושלמו. משרד עו"ד SBL-law, זמין לפניות בנושא חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים וכן עניינים משפטיים נוספים באמצעות פנייה באתר. לייעוץ ראשוני ניתן להשאיר פרטים באתר.